ราคาห้องพัก

  • โปรโมชั่นพิเศษเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2560 : 590 บาท/คืน
  • ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป (คืนวันอาทิตย์ถึงพฤหัส) : 690 บาท/คืน
  • ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป (คืนวันศุกร์และวันเสาร์) : 790 บาท/คืน
  • ยกเว้นวันหยุดยาวนักขัตฤกษ์ : 890 บาท/คืน
  • วันหยุดยาวปีใหม่ 30/12/2560 – 02/01/2561 : 990 บาท/คืน

Room rate

  • Special rate from July – September 2017 : 590 Baht/night
  • October 2017 onwards (Sunday night to Thursday night) : 690 Baht/night
  • October 2017 onwards (Friday night and Saturday night) : 790 Baht/night
  • Except festival and long weekend : 890 Baht/night
  • New Year Holiday (30/12/2017 – 02/01/2017) : 990 Baht/night
Share this: